KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Galerie se snaží přibližovat dětem umění netradičními formami. Mimo jiné nabízí tvořivé dílny, praktické činnosti i pracovní listy
 
Autor / zdroj foto: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Galerie výtvarného umění v Hodoníně / Hodonín

Posláním Galerie výtvarného umění v Hodoníně je vedle shromažďování, evidování, uchovávání a odborného zkoumání uměleckých děl snaha co nejlépe umění zpřístupnit a podílet se na formování a vzdělávání širokého okruhu svých návštěvníků. Hodonínská galerie nabízí školkám, základním a středním školám a dalším zájmovým skupinám interaktivní programy - animace ke stálé expozici a k vybraným probíhajícím výstavám.

Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla založena v roce 1960 a zaujímá dnes neopomenutelné postavení v síti českých a moravských galerií. Vychází nejen z tradičních a osvědčených poznatků své dlouhodobé historie, ale stále hledá možnosti dalšího obohacení a rozšíření svých aktivit. Kromě stálých expozic nabízí veřejnosti mnoho pozoruhodných výstav původních i převzatých a dalších doprovodných programů pro široké spektrum návštěvníků. V pestré skladbě je prezentována jak tvorba moravských a českých umělců, tak i díla zahraničních autorů, zejména ze Slovenska a Rakouska. 

Soustavnou pozornost věnuje galerie současnému umění, pořádá přehlídky nejmladší generace výtvarníků (Mladé setkání), monografické výstavy tvorby jednotlivých autorů i výtvarná sympozia. Zvláštní důraz klade galerie především na zkoumání a prezentaci tvorby umělců, kteří jsou, ať už rodem nebo dílem, spjati s jižní Moravou. Zabývat se tvorbou této provenience, hodnotit ji a interpretovat v příslušných kontextech českého umění, považuje galerie za jeden ze svých prvořadých úkolů.


Stálá expozice prezentuje veřejnosti díla zakladatelské generace spolku Sdružení výtvarných umělců moravských a díla výtvarníků regionu jihovýchodní Moravy od konce 19. století po současnost. Z prostorových důvodů je rozdělena na dvě části: v přízemí a v menších sálech prvního poschodí budovy.

Expozice v přízemí souvisí s historií spolku SVUM. Připomenuty jsou umělecké osobnosti působící na Moravě ke konci 19. století a ve 20. století: malíř a sochař Jakub Obrovský, malíři František Bohumír Zvěřina, Hanuš Schwaiger a Karel Žádník. Větší prostor je věnován malíři Jožovi Uprkovi a jeho bratru sochaři Frantovi Úprkovi. Společně s těmito pracemi jsou zde zastoupeny obrazy Cyrila Mandela a Antoše Frolky.

V posledním sále přízemí jsou prezentovány ukázky děl dalších umělců zakladatelské generace sdružení: obrazy Stanislava Lolka, Aloise Kalvody, Romana Havelky, Františka Ondrůška a Ludvíka Ehrenhafta. Barevné grafiky jsou ukázkou díla Bohumíra Jaroňka, který vedle Joži Uprky působil jako jeden z vůdčích představitelů celého hnutí. Z mladších umělců této skupiny zakladatelů je větším počtem malířských i sochařských prací zastoupen Jakub Obrovský, později jeden z nejvýznamnějších reprezentantů sdružení. Krátkou dobu byli ve spojení se spolkem SVUM umělci Maxmilián Švabinský a Jan Štursa, představeni v expozici menší ukázkou. Významnou osobností, která byla od počátku ve styku s moravským uměním, byl Alfons Mucha. V expozici je vystavena raná studie ke Slovanské epopeji. Stálá expozice pokračuje díly umístěnými v prostoru schodiště, kde jsou nainstalovány obrazy Martina Benky a Augustina Mervarta.


Hodonínská galerie nabízí školkám, základním a středním školám a dalším zájmovým skupinám interaktivní programy - animace ke stálé expozici a k vybraným probíhajícím výstavám. Záměrem je přibližovat dětem umění netradičními formami práce, které odpovídají jejich věku a mají vést k lepšímu porozumění vystavených děl. Programy doplňují tvořivé dílny, praktické činnosti a pracovní listy.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.