KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Městské muzeum Strážnice se může chlubit více než 15 000 exponáty. Využijte narozeninový vstup do muzea zdarma
 
Autor / zdroj foto: Městské muzeum Strážnice

Městské muzeum Strážnice / Strážnice

Muzeum bylo otevřeno  pro veřejnost v roce 1995. Zabývá se shromažďováním, ochranou a prezentací sbírkových předmětů, které mají vztah ke Strážnici a nejbližšímu okolí. Kromě stálých expozic se v přízemí a podzemí muzea konají  krátkodobé výstavy nejrůznějšího zaměření.

Vznik Muzejního spolku ve Strážnici byl úzce spjat se snahou o záchranu starožitností a památek, které měly vztah k městu a nejbližšímu okolí. Již v roce 1935 se zrodila myšlenka na založení muzea, ve kterém by se shromažďovaly doklady historie města. Dne 16.října 1935 došlo ke svolání ustavující schůze Muzejního spolku, na které byl zvolen předsedou městský radní Jan Holáník a jednatelem odborný učitel měšťanské školy Jan Skácel. O rok později ( 28.10.1936) došlo k slavnostnímu otevření prvního muzea ve Strážnici v dnešním domě číslo 498 na Náměstí Svobody.

Sbírkové předměty shromažďované v muzejním depozitáři se získávaly jednak darem, koupí ale i vlastní archeologickou činností v terénu. Koncem roku 1938 byla vydána tiskem 1. Výroční zpráva muzejního spolku, ve které bylo uvedeno rozdělení sbírkových předmětů do jednotlivých skupin a také finanční přehled od roku 1935 . Neutěšená politická situace následujícího roku zapříčinila omezení a později i zastavení veškerých nákupů a investic do muzea. Členové Muzejního spolku však neustali ve své činnosti ani v těžkých dobách protektorátu a do muzea přibývalo zásluhou darů i vykopávek i nadále značné množství sbírkových předmětů. Muzeum bylo zpřístupněno pro veřejnost v polovině roku 1995.

V roce 1997 byla v přízemí muzea otevřena galerie a došlo také ke zpřístupnění muzejní knihovny, v roce 1998 začal přechod na počítačové zpracování sbírek. V listopadu 1997 se Městské muzeum stalo členem Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií. V muzeu během uplynulých let proběhlo více než 100 krátkodobých výstav, které shlédlo téměř 50 000 lidí. Došlo rovněž ke značnému nárůstu sbírkového fondu, v současné době je v muzeu více než 15 000 sbírkových předmětů.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.